giấy phép kinh doanh thuốc lá

thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Trang nhất » Văn bản » Nghị định

Nghị định 08/2020/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định mới về Thừa phát lại số 08/2002/NĐ-CP ra đời thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135/2013/NĐ-CP

Chi tiết

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa ,quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.

Chi tiết

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực từ 02/02/2018

Chi tiết
 
 

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP