Hướng dẫn về giảm thuế GTGT với công trình đã nghiệm thu trong tháng 6/2023 nhưng xuất hóa đơn tháng 7/2023

1. Hướng dẫn về giảm thuế GTGT với công trình đã nghiệm thu trong tháng 6/2023 nhưng xuất hóa đơn tháng 7/2023

Theo hướng dẫn mới nhất của Công văn số 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 23/3/2022 về thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế GTGT hoặc VAT) tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, thu tiền trước nhưng 01/7/2023 mới ký hoá đơn thì sẽ được tính thuế giá trị gia tăng như sau:

– Có thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ, lập hoá đơn cho phần tiền thu trước với thuế 10% nhưng hoàn thành, nghiệm thu từ 01/7/2023 trở đi thì phần tiền đã lập hoá đơn trước 01/7/2023 không được giảm thuế 8%. Chỉ áp dụng giảm thuế 8% với phần tiền còn lại chưa thanh toán và lập hoá đơn sau 01/7/2023.

– Trước 01/7/2023, cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ nhưng sau 01/7/2023 mới lập hoá đơn với doanh thu bán hàng trước đó thì cơ sở này không được giảm thuế giá trị gia tăng và bị xác định là lập hoá đơn không đúng thời điểm.

Như vậy, tuỳ vào từng trường hợp nêu trên để xác định mức thuế giá trị gia tăng áp dụng với hàng hoá, dịch vụ khi thu tiền trước nhưng 01/7/2023 mới ký hoá đơn.

Bởi Công văn 2688/BTC-TCT được Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

– Cơ sở kinh doanh ký hợp đồng có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hoá đơn tại thời điểm thu tiền trước với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% thì:

+ Phần tiền đã lập hoá đơn trước ngày áp dụng giảm thuế không thuộc trường hợp được giảm thuế giá trị gia tăng.

+ Phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hoá đơn sau ngày áp dụng chính sách giảm thuế VAT thì được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%.

– Cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ thuộc trường hợp áp dụng mức thuế 10% trước thời điểm áp dụng chính sách giảm thuế VAT nhưng từ thời điểm áp dụng chính sách giảm VAT mới lập hoá đơn với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước đó thì thuộc trường hợp lập hoá đơn không đúng thời điểm và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

– Hoá đơn lập trước ngày áp dụng chính sách giảm thuế VAT với thuế 10%, sau ngày áp dụng chính sách giảm thuế VAT phát sinh nội dung sai sót cần điều chỉnh tiền hàng, thuế giá trị gia tăng hoặc trả lại hàng thì hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn trả lại hàng lập với mức thuế 10%.

Như vậy, trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

 

2. Chương trình phương án giảm thuế giá trị gia tăng

Theo dự thảo nghị quyết được Bộ Tài chính xây dựng đã đề xuất giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12/2023.

Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Về mức giảm thuế GTGT, cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế – xã hội, đồng thời cân nhắc, tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, ngoài các giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện cho năm 2023 (gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; giảm tiền thuê đất; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu), việc tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT như đã áp dụng năm 2022 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết.

>> Xem thêm: Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

 

3. Tác động của việc giảm thuế GTGT

Việc giảm thuế GTGT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023.

Đối với người dân, đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, việc giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT thuế suất 10% sẽ được hưởng lợi khi chính sách được ban hành. Việc giảm thuế GTGT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Qua rà soát về các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, các nội dung chính sách được đề xuất tại dự thảo nghị quyết đều đảm bảo phủ hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và không trái với các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và là thành viên.

Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% làm cho nguồn thu thuế vào ngân sách nhà nước giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn việc giảm thuế suất thuế GTGT ảnh hưởng đến hệ thống giá của hàng hóa, tác động tích cực đến sản xuất. Kết quả đạt được là trong dài hạn, tổng thu ngân sách từ thuế của Chính phủ được cải thiện nhiều, trong đó thu từ thuế GTGT giảm – nhưng % giảm thấp, thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp tăng – do doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng được lợi nhuận. Như vậy, với chính sách giảm thuế suất thuế VAT, không chỉ tăng phúc lợi cho người dân, kích cầu tiêu dùng, mà còn thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ sẽ đạt được mục tiêu khôi phục nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 

4. Quy định mới về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống 8%

Theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (Nghị định 44) quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội. Nghị định 44 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nghị định 44 nêu rõ Chính phủ quy định giảm thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44.

– Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44 thuộc đối tượng không chịu thuế VAT hoặc đối tượng chịu thuế VAT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế VAT.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, quý khách hàng có thể tìm hiểu tại bài viết: Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023 của Luật Minh Khuê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0982180051
LIÊN HỆ